Sørg for at huslejen altid er sikret med en god a-kasse

Sørg for at huslejen altid er sikret med en god a-kasse

28. september 2018 14 Af redaktionen_dk

Det kan være et tørt og kedeligt emne for mange, men ikke desto mindre er det et meget vigtigt område. Har du gjort dig nogle tanker omkring at være medlem af en a-kasse? Det gælder både som lønmodtager, selvstændig eller studerende. Det er et vigtigt sikkerhedsnet for dig, hvis du skulle være så uheldig at blive arbejdsløs eller ikke kunne finde arbejde efter endt studie.

Huslejen skal betales, hvis du vil blive boende i dit hjem. Der er ingen kære mor, hvis du mister dit job, hvor du har tjent 30.000 kr. om måneden. Står du som arbejdsløs og uden a-kasse, er du kun berettiget til kontanthjælp, som er en del mindre end dagpengesatsen. Det kan derfor godt betale sig at melde sig ind.

Hvem har gavn af at blive meldt ind i en a-kasse?

Alle, der er aktive på arbejdsmarkedet, samt de, der studerer med henblik på at blive en del af arbejdsmarkedet, vil have stor gavn af at være medlem. Kort fortalt kan man dele folk ind i tre forskellige grupper:

  • Studerende
  • Lønmodtagere
  • Selvstændige

De studerende er selvfølgelig ikke i fare for at miste deres job (medmindre de arbejder ved siden af studiet). Det er til gengæld langt fra sikkert, at der står et job klar, når uddannelsen er færdiggjort. Der kan let gå både måneder eller måske endda år, før jobbet er der. I al den tid vil du derfor ikke være berettiget til dagpenge, med mindre du har været medlem af en a-kasse under studietiden.

Hos flere udbydere er det gratis for studerende at melde dig ind, så der er ingen grund til at trække tiden ud. Venter du for længe med at melde dig ind, kan du risikere, at du har en måneds karantæne, hvor du ikke kan få dagpenge. Er det gratis at melde sig ind, så vil det helt klart være smart at være i god tid.

Lønmodtagere har gavn af at være medlem. Når du arbejder, skal du betale til a-kassen. Det er typisk et månedligt beløb, som kan svinge lidt, alt efter hvor du er medlem. Bliver du arbejdsløs, kommer det dig til gode, da du ikke går så meget ned i indtægt. Du kan eksempelvis få udbetalt 80% af din normale løn.

Selvstændige har deres helt egen afdeling i forhold til a-kasser. Nogle af de punkter, hvor det vil komme dig til gode at være medlem er, hvis du bliver sygemeldt og derfor mister indtægt, eller hvis din virksomhed går konkurs, og du derfor også mister din indtægt. Reglerne kan variere, så undersøg det ved den enkelte har at tilbyde.

Forskellige typer af a-kasser

De studerende går ind under lønmodtagere. Der findes fire forskellige typer af a-kasser:

  • Fagligt afgrænsede for lønmodtagere
  • Fagligt afgrænsede for selvstændige erhvervsdrivende samt lønmodtagere
  • Tværfaglige for lønmodtagere
  • Tværfaglige for selvstændigt erhvervsdrivende og lønmodtagere

Kriterierne for de faglige er specifikke uddannelser, hvorimod de tværfaglige er for alle. Husk også der kan være penge at spare ved at vælge den helt rette og ikke bare den første og bedste. Læs mere om a-kasser på http://akasse-billig.dk/.