Luftvarmepumpen, der køler

Luftvarmepumpen, der køler

6. juli 2021 0 Af Martin

En stabil stuetemperatur gør, at du føler dig frisk og veludhvilet. Det er der særlig brug for om foråret og sommeren, hvor vejret bliver varmere, og der er behov for at køle indeluften ned og gøre den friskere. Den ideelle løsning er en luft-varmepumpe eller aircondition, som kan hjælpe med at holde stuetemperaturen nede på solrige dage.

Kølemidlet R32 – miljøvenlig køling

Mange af varmepumperne på markedet indeholder det miljøvenlige kølemiddel R32, som sikrer en renere fremtid og som har et betydeligt lavere GWP sammenlignet med ældre typer kølemidler.

Brug af R32 i klimaudstyr giver apparaterne en højere effektivitet og giver en større energibesparelse. Det er en miljøvenlig løsning – apparater med kølemidlet R32 giver 75 % mindre påvirkning af klimaændringerne og skader ikke ozonlaget.

Aircondition funktionsprincip, funktioner og brugsområder

Funktionsprincippet i en airconditionen ligner det fra et køleskab. Det bruges for det meste om sommeren til køling af indendørs arealer.

Moderne aircondition apparater er oftest af inverter typen, hvilket betyder, at de også kan anvendes til rumopvarmning. Ved brug af forskellige funktioner kan man med en aircondition reducere fugtigheden indendørs og ved at bruge forskellige filtre kan man også blive af med ubehagelig lugt. Filtrene rengør luften og reducerer antallet af støvpartikler, der bevæger sig i luften. Mere avancerede apparater bruger ud over almindelige filtre ekstra filtre og ionisatorer. Med hjælp af disse rengøres indeluften, hvilket får dig til at føle friskere og mere udhvilet.

Ved hjælp af en aircondition kan man regulere stuetemperaturen mellem 16 og 30 ºC. Den anbefalede stuetemperatur ligger omkring 21-22 ºC afhængigt af hvilket rum, der er tale om. Med apparatet kan man regulere ventilatorens arbejdshastighed, hvornår apparatet slås til og fra, luftflappernes position osv. Udvalget af ekstrafunktioner afhænger af, hvilket apparat og hvilken model der er tale om.

Hvis man monterer ekstraudstyr på sin aircondition, såkaldt vinterudstyr, vil man også kunne køle med den om vinteren. Uden vinterudstyr kan airconditionen ikke anvendes hele året. Køling hele året kan være nødvendigt i f.eks. serverrum.

Vælg klimaapparat med den rigtige effekt til køling

Når man køber en aircondition, er det vigtigste, at man vælger et apparat, der har den rigtige effekt. Klimaapparatets effekt har afgørende betydning, eftersom et apparat ikke kan fungere effektivt, hvis det er det forkerte valg. Derfor skal man være opmærksom på, i hvilke omstændigheder det monteres, om de rum, der skal køles ned, ligger mod nord eller syd, hvilke andre apparater der findes i disse rum, som også afgiver varme (f.eks. computere) og hvor intensivt disse apparater anvendes. Man skal også tage i betragtning, hvilken aircondition, der skal monteres og i hvilket rum – et klimaapparat i en lejlighed har andre parametre end ved montering i f.eks. en kontorejendom.

En aircondition i god kvalitet har en levetid på 10-15 år. Desto mere omhyggeligt man er ved valget af apparatets effekt, desto bedre vil det fungere, og desto længere vil det holde. En aircondition med for lille effekt er ofte overbelastet, hvilket slider på apparatet. Samtidig er en aircondition med for lille effekt ikke i stand til at køle rummet ned om sommeren.

Besparende køling

Køling med aircondition kan være besparende og effektiv. En ordentligt vedligeholdt og monteret klimaenhed kan producere 5 kWh køling per 1 kWh i elforbrug. Kølingseffektiviteten måles i en værdi, der kaldes EER eller SEER, når man også ser på sæson. Desto større denne værdi er, desto mere effektiv er airconditionapparatet.

De mest udbredte aircondition typer

Vægmodel – den mest udbredte og anvendte airconditiontype. Som regel er der brug for under 1 m² vægareal til monteringen. Det er også den billigste airconditionmodel. Sammenlignet med andre modeller er monteringen nem og billig. Hvis man vælger en vægmodel, kan man også vælge blandt designmodeller.

Loftmodel – bruges mest i kontorlokaler, idrætssale, restauranter og i villaer. Bruges mest på steder, hvor det er umuligt at montere på væggen, eller hvor der er behov for apparater med stor effekt. Luften blæses ud i en, to eller fire retninger afhængigt af apparatets type.

Kanal-model – meget god at bruge i nyopførte villaer, lejligheder, lagerlokaler og steder, hvor man ikke ønsker synlige køleaggregater. Apparatets indedel placeres som regel på loftet, oppe over et nedsænket loft, i en kælder eller i et særskilt indrettet rum. Med ét apparat kan man under visse omstændigheder køle flere rum. Luften føres gennem luftrør. Synlige dele indenfor er kun luftristene, hvor der indsamles varm luft og gennem hvilke deres blæses kølig luft tilbage i rummet.

Mobil model – kræver ikke montering af en fagmand. Klimaapparatet er på hjul, hvilket gør det let at transportere. Varm luft opsamles fra rummet ved hjælp af det medfølgende rør og føres ud f.eks. gennem et vindue eller forbindes med ventilationens udluftningsrør. Kondensvand opsamles i tanken, der er let at tømme. Kondensvand kan også føres bort med en speciel slange – enten udenfor eller i kloakken. Egnet til benyttelse på steder, hvor man ikke kan montere et stationært klimaapparat. Luften blæses ud i én retning. Ulempen ved dette apparat kan være, at det er mindre støjsvagt en stationært monterede modeller. Samtidig er det en af de billigste typer af airconditionapparater.

Stol på erfarne fagfolk, når du vælger varmepumpe

Henvend dig til Zaves konsulenter for at foretage det bedste valg. Zaves erfarne fagfolk hjælper med at finde det produkt, der passer bedst til dig, samt med at vælge en lokal certificeret montør, og garanterer dermed den bedste montering og op til 5 års fuld garanti på produktet.

For at sikre, at din aircondition bliver ved med at fungere, er det vigtigt at vælge en korrekt montering i høj kvalitet og at sørge for vedligeholdelse senere. Det er vigtigt, at apparatet monteres af fagfolk. Monteringen af en almindelig aircondition tager ikke mere end et par timer for en fagmand, og som regel kan det gøres uden at ødelægge malerarbejde mv. Alt afhænger af, hvor og hvordan apparatet kan monteres.